1. Sotan Tanabe
04
2. Masato Morishige
04
3. Hiroki Kawano
03
4. Takuma Abe
03
5. Takuji Yonemoto
02
6. Yojiro Takahagi
02
7. Nathan Burns
02
8. Takefusa Kubo
01
9. GK-Akihiro Hayashi
01
10. Naohiro Ishikawa
00
11. Masayuki Yamada
00
12. Ryoya Ogawa
00
13. Shoya Nakajima
00
14. Sei Muroya
00
15. GK-Go Hatano
-01
16. Takuya Uchida
-01
17. Rei Hirakawa
-01
18. Lipe Veloso
-01
19. Hyun-Soo Jang
-02
20. Yuichi Maruyama
-02
21. In-Soo Yu
-02
22. Yuhei Tokunaga
-02
23. Ryoichi Maeda
-02
24. GK-Takuo Okubo
-03
25. Takahiro Yanagi
-03
26. Yoshito Okubo
-03
27. Keigo Higashi
-03
28. Kento Hashimoto
-04
29. Kosuke Ota
-04
30. Kazunori Yoshimoto
-04
31. Kensuke Nagai
-04
32. Yohei Kajiyama
-05
33. Peter Utaka
-05